Verksamhetsledning

Assistans Unionen har en verksamhetsledning som tillsammans ansvarar för den dagliga driften av assistansverksamheten. Verksamhetsledningen ansvarar också för all administration i föreningen. Hos varje kund finns en samordnare som ansvarar för schema, tidrapportering och är en länk mellan arbetsgrupp och verksamhetsledningen.