Så arbetar vi

# #
Foto: Sofie Enander

LSS-lagstiftningen, våra stadgar och vår värdegrund är basen i vår verksamhet.

Föreningen tecknar ett tydligt avtal med varje kund där ansvarsfördelningen mellan Assistans Unionen och kunden tydliggörs. Assistans Unionen ansvarar för allt som rör assistansverksamheten så som arbetsgivaransvar, arbetsledning, kompetensutveckling, arbetsmiljö och personalvård. All administration ingår, så som lönehantering, ekonomisk redovisning, skatteredovisning och redovisning till Försäkringskassan och kommunen.