Ekonomi & redovisning

Assistans Unionen är inte vinstdrivande, vilket innebär att hela assistansersättningen används till den personliga assistansen. Föreningen tar odelat arbetsgivaransvar och vi ansvarar också för arbetsledning, kompetensutveckling, arbetsmiljö och personalvård. I föreningens ansvar ingår också all administration såsom lönehantering, ekonomisk redovisning som skatteinbetalningar, redovisning till Försäkringskassan och kommunen (sjuklön och tillfälligt utökad assistans).