Genomförandeplan

Tillsammans med kunden/företrädare tar vi fram en genomförandeplan som anger hur assistansen skall utföras. Planen innehåller mål och rutiner som ger assistenterna stöd i det dagliga arbetet. Allt för att kunden ska känna trygghet i det dagliga livet.