Administration

Vår administration sköts från kontoret på Rutsbrogården.

Adress: Rutån 22, 786 92 Dala-Järna

Verksamhetsledare:

Caroline Larsson
Direkttelefon: 072-572 05 56
caroline.larsson@assistansunionen.se

Administration:

Ann-Louise Häggblom
Direkttelefon: 079-348 10 23
annlouise.haggblom@assistansunionen.se