Administration

Vår administration sköts från kontoret på Rutsbrogården.

Adress: Rutån 22, 780 51 Dala Järna
Tel: 0281-100 03

Verksamhetsledare:

Malin Söderkvist

Direkttelefon: 072-572 05 56

malin.soderkvist@assistansunionen.se

Biträdande verksamhetsledare:

Torbjörn Ähdel
Direkttelefon: 072-572 05 90
torbjorn.ahdel@assistansunionen.se