Föreningen

# #
Foto: Sofie Enander

Assistans Unionen har tillstånd att bedriva verksamhet enligt LSS, vi administrerar personlig assistans till människor som har beslut om assistanstimmar från Försäkringskassan eller någon kommun.

Vår styrelse och ledning har mer än 50 års samlad erfarenhet av personlig assistans både som anhöriga och som företagsledare.

Föreningen drivs på ett kostnadseffektivt sätt och hela bidraget används för att ge kunder och anställda bästa möjliga villkor.

Som medlem i Assistans Unionens ekonomiska förening har Du möjlighet att påverka föreningens utveckling och det ger även fullständig insyn i föreningens verksamhet.