Föreningen

Assistans Unionen administrerar personlig assistans till människor som har beslut om assistanstimmar från Försäkringskassan eller någon kommun.

Vi har tillstånd att bedriva verksamhet enligt LSS (Socialstyrelsens beslut 2011-07-28).

Styrelse och ledning har mer än 50 års samlad erfarenhet av personlig assistans både som anhöriga och som företagsledare. Alla styrelsemedlemmar är anhöriga till någon av våra kunder.

Föreningen drivs på ett kostnadseffektivt sätt och hela bidraget används för att ge kunder och anställda bästa möjliga villkor.

Som medlem i Assistans Unionens ekonomiska förening har Du möjlighet att påverka föreningens utveckling och det ger även fullständig insyn i föreningens verksamhet.