Vi erbjuder

När du ger oss förtroendet att förvalta din assistansersättning gör vi det på vad vi anser är bästa möjliga sätt! Vi erbjuder dig som kund bland annat:

Medlemsförmåner: Insyn i verksamhet, möjlighet att påverka, sjukvårdsförsäkring, mervärde genom bolaget.

Verksamhetsledning: Arbetsledning av assistenter, ledning av arbetsplatsträffar, ansvar för genomförandeplan och andra myndighetskrav, myndighetskontakter, arbetstider och schemaläggning samt samordnare på arbetsplatsen.
Verksamhetsledaren: arbetar på uppdrag av styrelsen, verkställer beslut, tar hand om alla frågor som rör verksamheterna, personal och ekonomi, har kontakt med kunderna och deras företrädare, samt delegerar uppgifter till samordnare och kontorsassistent.

Personal: Vi anordnar kompetensutveckling för anhöriga och anställda. Vi sköter löneadministration, arbetsgivarintyg, andra intyg, rekrytering, anställning, samt uppsägning av personal, medarbetarsamtal/lönesamtal samt lönesättning, rehabilitering, pension samt myndighetskontakter.

Ekonomi: Vi tar hand om redovisning av timsaldo och assistansomkostnader varje månad, redovisning till FK, fakturering, bokföring, budget samt inköp.

Administration: Du får kunddator och vi står för IT - systemvård.
Ekonomi/administratör/konstorsassistent: arbetar på uppdrag av verksamhetsledaren, ansvarar för bokföring, redovisning, bokslut, bank, ansvarar för lönekörningen varje månad.

Rådgivning och juridisk hjälp: Vi bistår gärna med kunskap kring frågor du har om LSS, samt vid ansökningar samt överklagan. Vi erbjuder juridisk hjälp utan kostnad.